CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Có nhiệm vụ phát hiện chuyển động và truyền tải tín hiệu đến bạn để thực hiện các kịch bản đã thiết lập sẵn như: Tự động bật đèn khi có người di chuyển; Khi bạn rời nhà nhưng thiết bị phát hiện chuyển động sẽ gửi chế độ cảnh báo đến bạn…

Giá bán: Liên hệ

MUA NGAY LIÊN HỆ: +84 70 3232 456

Có nhiệm vụ phát hiện chuyển động và truyền tải tín hiệu đến bạn để thực hiện các kịch bản đã thiết lập sẵn như: Tự động bật đèn khi có người di chuyển; Khi bạn rời nhà nhưng thiết bị phát hiện chuyển động sẽ gửi chế độ cảnh báo đến bạn…

  • Kích thước: 42x22x11 mm
  • Công nghệ cảm biến chuyển động PIR giúp phát hiện chuyển động
  • Sử dụng pin CR2032 tiện lợi, dễ di chuyển

 

  • Kích thước: 42x22x11 mm
  • Công nghệ cảm biến chuyển động PIR giúp phát hiện chuyển động
  • Sử dụng pin CR2032 tiện lợi, dễ di chuyển