Thiết bị đo mức thông minh Hydrobar-I (Metallic diaphragm)

Thiết bị đo mức thông minh Hydrobar-I (Metallic diaphragm)

Chính sách vận chuyển

1. Các phương thức giao nhận Sản phẩm

1.1 Khi Người mua đặt Sản phẩm qua Web SOLA thì đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 24h (hai mươi tư giờ) và phản hồi lại thông tin cho Người mua về việc thanh toán, giá cả và giao nhận Sản phẩm;

1.2 Phương thức giao/nhận Sản phẩm: Được thực hiện bởi nhân viên của SOLA hoặc đơn vị vận chuyển thứ ba hoặc Người mua nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng.

 

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:

2.1 Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với Người mua khi đặt hàng;

2.2 Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những Sự kiện bất khả kháng, hoặc các trường hợp sau đây:

  • Người giao hàng của SOLA không liên lạc được với Người mua để giao Sản phẩm;
  • Địa chỉ giao Sản phẩm Người mua cung cấp không chính xác hoặc quá khó tìm;
  • Nhà cung cấp giao Sản phẩm cho SOLA chậm hơn dự kiến hoặc đơn hàng của SOLA tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

Lưu ý:

  • Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, SOLA sẽ có thông tin kịp thời cho Người mua và tạo cơ hội để Người mua có thể hủy đơn hàng nếu muốn;
  • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, chiến tranh, bạo động, nổi loạn, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, ngập đường hoặc bất kỳ sự kiện nào có tính chất tương tự.

 

3. Phí giao Sản phẩm

3.1 Phí giao hàng trong khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh sẽ căn cứ vào khoảng cách, lộ trình giao hàng và sẽ được thỏa thuận trước với Người mua.

3.2 Các đơn hàng khác: Tùy theo đơn hàng, sản phẩm, khoảng cách và lộ trình giao hàng mà phí giao hàng sẽ có mức phí giao hàng khác nhau.

 

4. Phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển.

4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển:

  1. Nghĩa vụ của bên vận chuyển:

i. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

ii. Giao tài sản cho người có quyền nhận.

iii. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

iv. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

v. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

vi. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  1. Quyền của bên vận chuyển

i. Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

ii. Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

iii. Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

iv. Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển.

 

4.2. Quyền và nghĩa của bên thuê vận chuyển:

  1. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

i. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

ii. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

iii. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

  1. Quyền của bên thuê vận chuyển

i. Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

ii. Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.