Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Lưu ý:

Việc sử dụng hoặc truy cập vào Website soladevice.com (''Website'') sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ này với một doanh nghiệp có thông tin như sau:

 • Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SOLA (“SOLA”)
 • Mã số doanh nghiệp: 0316616927
 • Địa chỉ trụ sở: Số 61 Đường số 14, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam

Do đó, vui lòng đọc kỹ các thông tin nêu tại đây trước khi sử dụng các chức năng của Website để có được trải nghiệm tốt nhất.

 

1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA

1.1 Quyền của Người mua

 • Người mua có quyền đóng góp ý kiến cho SOLA trong quá trình mua hàng tại SOLA. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện trực tiếp cho SOLA.
 • Nhận Sản phẩm đúng thời gian, địa điểm và theo đúng thỏa thuận của Các Bên;
 • Được SOLA giao sản phẩm đến địa điểm theo yêu cầu của Người mua, trừ trường hợp Các bên có thỏa thuận khác;
 • Được đổi trả sản phẩm khi đáp ứng được các điều kiện theo chính sách của SOLA;
 • Được bảo mật mọi thông tin đã cung cấp cho SOLA và các thông tin liên quan khác phục vụ cho thực hiện giao dịch tại SOLA;
 • Quyền lợi khác theo Chính sách của SOLA và quy định của pháp luật.

1.2 Trách nhiệm của Người mua

 • Thực hiện việc thanh toán, nhận Sản phẩm đúng theo thỏa thuận với SOLA. Tuân thủ đúng quy định của SOLA và quy định pháp luật hiện hành khi tham gia giao dịch mua bán Sản phẩm tại SOLA;
 • Người mua có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân phục vụ cho việc thực hiện giao dịch trên SOLA;
 • Người mua phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của SOLA khi mua hàng tại SOLA;
 • Người mua có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SOLA, trong trường hợp Người mua phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho SOLA để hai bên cùng hợp tác xử lý;
 • Người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ SOLA trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền/đổi trả phát sinh (nếu có);
 • Người mua cam kết, đồng ý không sử dụng các chức năng trên Website soladevice.com khi thực hiện giao dịch trên SOLA vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của SOLA hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người mua phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật và SOLA; 
 • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của SOLA bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như quy định quốc tế có liên quan;
 • Không hành động gây mất uy tín của SOLA dưới mọi hình thức;
 • Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên SOLA;
 • Không hạn chế hoặc ngăn cản Người mua khác sử dụng và hưởng các tính năng của SOLA;
 • Không gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 • Không cung cấp, đăng tải, truyền bá các thông tin không đúng sự thật, gây nhầm lẫn hoặc làm giảm uy tín của SOLA;
 • Chịu trách nhiệm bồi thường nếu phát sinh thiệt hại do hành vi của mình vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, Chính sách của SOLA, quy định của pháp luật đối với SOLA trong quá trình thực hiện giao dịch tại SOLA.

2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SOLA

2.1 Quyền của SOLA

 • Thu thập thông tin của Người mua bao gồm: Số điện thoại; Họ và tên; địa chỉ; email của Người Mua được lưu trên hệ thống quản lý của SOLA và các thông tin khác phục vụ cho việc mua bán Sản phẩm tại SOLA;
 • Được nhận đúng và đầy đủ tiền mua Sản phẩm sau khi đã bàn giao Sản phẩm cho Người mua theo thỏa thuận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Yêu cầu Người mua thanh toán khoản tiền phạt và bồi thường thiệt hại phát sinh do hành vi của Người mua vi phạm quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc quy định của SOLA, quy định của Pháp luật có liên quan gây ra.

2.2 Trách nhiệm của SOLA

 • Hỗ trợ Người mua tiến hành đặt Sản phẩm, giao kết hợp đồng mua bán và các công việc khác phục vụ cho việc mua bán của Người mua;
 • Tích cực giải quyết khiếu nại, các ý kiến yêu cầu của Người mua nếu có phát sinh theo đúng thời hạn và quy chế, quy định của SOLA;
 • Đảm bảo giao đúng, đủ Sản phẩm như đã mô tả và cam kết với Người mua. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản phẩm do mình bán; 
 • Bảo hành Sản phẩm theo chính sách của SOLA;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin của Người mua theo quy định chính sách của SOLA và Pháp luật;
 • Cung cấp cho Người mua những chính sách đổi/trả rõ ràng, hợp lý;
 • Cam kết thực hiện đúng các quy định xử lý đơn hàng, vận chuyển Sản phẩm, tích cực giải quyết các khiếu nại phát sinh trong suốt quá trình tham gia bán Sản phẩm cho Người mua.

3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1 Theo thỏa thuận giữa SOLA và Người mua. Người mua sẽ thanh toán trực tiếp cho SOLA ngay sau khi SOLA đã chuyển Sản phẩm đến địa điểm theo yêu cầu của Người mua và Người mua đã nhận Sản phẩm hoặc Người mua tiến hành chuyển khoản cho SOLA theo số tài khoản mà các bên đã thống nhất thỏa thuận hoặc hoặc Người mua thanh toán trực tiếp tại cửa hàng;

3.2 Mọi vấn đề phát sinh, thay đổi không được quy định tại điều khoản này Các bên tiến hành theo chính sách hoặc thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên nếu có.

4. CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

4.1 Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thời hạn của Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt khi Các bên đã thực hiện xong việc giao nhận Sản phẩm;
 • Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt;
 • Điều khoản Dịch vụ chấm dứt khi các bên có thỏa thuận chấm dứt;
 • Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt theo quy định của Pháp luật.

4.2 Khi Điều Khoản Dịch Vụ chấm dứt các điều khoản sau vẫn tiếp tục có hiệu lực: Sở hữu trí tuệ; Bảo hành; Bảo mật thông tin; Khiếu nại;

4.3 SOLA có thể đơn phương chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm trường hợp Người mua thực tế hoặc bị nghi ngờ là đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc bất kỳ quy định nào khác của SOLA.

5 KHIẾU NẠI

5.1 Người mua có quyền khiếu nại khi mua Sản phẩm tại SOLA;

5.2 Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử;

5.3 Nội dung khiếu nại của Người mua phải có các thông tin sau:

 • Lý do khiếu nại;
 • Căn cứ, bằng chứng khiếu nại;
 • Thông tin Người mua, bao gồm cả thông tin liên lạc.

5.4 Trường hợp Người mua gửi khiếu nại bằng giấy thì bản khiếu nại phải được Người mua ký tên và gửi đến địa chỉ:

 • Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SOLA.
 • Địa chỉ trụ sở: Số 61 Đường số 14, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam; hoặc

5.5 Trường hợp Người mua gửi khiếu nại bằng thư điện tử thì Người mua gửi bản Khiếu nại bằng địa chỉ email và gửi đến địa chỉ email của SOLA: ngoc@soladevice.com;

5.6 SOLA sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại;

5.7 SOLA chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Người mua hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như quy định tại Điều khoản dịch vụ này;

5.8 Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu tại Điều khoản dịch vụ này, người có thẩm quyền đại diện SOLA sẽ thông báo cho Người mua và hướng dẫn Người mua hoàn thành hồ sơ khiếu nại.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1 Trong bất kỳ trường hợp nào, SOLA hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ này vì lý do vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi;

6.2 Trong bất kỳ trường hợp nào, SOLA, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Người mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Người mua thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên SOLA;

6.3 Người mua đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, SOLA không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của bất kỳ Người mua khác;

6.4 SOLA không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Người mua và Người mua rõ ràng từ bỏ và giải phóng SOLA khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Người mua;

6.5 SOLA sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Người mua và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người mua tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người mua rõ ràng miễn trừ và giải phóng SOLA khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mua Sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Người mua với bất kỳ bên thứ ba nào;

6.6 Người mua đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này, Người mua miễn trừ SOLA khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn do Người mua vi phạm các Điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Người mua, Người mua sẽ là người chịu trách nhiệm chính, SOLA không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Người mua.

7. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

7.1 Người mua cam kết tuân thủ đúng các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này và các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này (nếu có). Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc giao kết mua bán Sản phẩm tại SOLA;

7.2 Trường hợp Người mua vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này thì SOLA có quyền:

 • Đơn phương chấm dứt quan hệ mua bán Sản phẩm với Người mua;
 • Buộc Người mua chịu một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 02 (hai) lần số tiền Người mua đã thanh toán cho SOLA;
 • Buộc Người mua bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Người mua (nếu có).

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 SOLA có thể thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ vì các lý do hợp lý bao gồm cải thiện các tính năng dịch vụ, tuân thủ quy định pháp luật. Khi SOLA tiến hành các thay đổi như vậy, SOLA sẽ cập nhật nội dung Điều Khoản Dịch Vụ tại Website và nền tảng khác của SOLA. Trường hợp Người mua không có ý kiến phản hồi và tiếp tục sử dụng Website của SOLA để mua hàng sẽ đồng nghĩa với việc Người mua đã chấp nhận những thay đổi đó;

8.2 Điều Khoản này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Các bên liên quan đến vấn đề trong Điều Khoản Dịch Vụ và thay thế toàn bộ sự hiểu biết hoặc cam kết trước đó dù bằng lời nói hay văn bản giữa Các bên;

8.3 Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ bị tuyên bố vô hiệu vì bất kỳ lý do nào, phần bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng tới các điều khoản còn lại của Điều Khoản Dịch Vụ;

8.4 SOLA có thể chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ và bất kỳ quyền nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ, một phần hay toàn bộ, và SOLA cũng có thể ủy quyền thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ. Người mua không được chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ dù một phần hay toàn bộ cũng như không được chuyển nhượng hay cấp phép lại các quyền của Người mua theo Điều Khoản Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;

8.5 Các bất đồng, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được Các Bên nỗ lực thương lượng, trao đổi để giải quyết. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận, những bất đồng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của Trung tâm này;

8.6 Điều Khoản Dịch Vụ (và bất kỳ tranh chấp/khiếu nại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ) phải tuân thủ quy định tại SOLA và quy định pháp luật Việt Nam.