CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC

CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC

CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC

Giám sát và phát hiện ngập tràn nước; Phát âm thanh báo động để cảnh báo; Gửi thông báo trực tiếp đến bạn

Giá bán: Liên hệ

MUA NGAY LIÊN HỆ: +84 70 3232 456

Giám sát và phát hiện ngập tràn nước; Phát âm thanh báo động để cảnh báo; Gửi thông báo trực tiếp đến bạn

  • Kích thước: 50 × 50 × 15 mm
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 ℃ đến 55 ° C 
  • Độ ẩm hoạt động: 0 - 100% RH

 

  • Kích thước: 50 × 50 × 15 mm
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 ℃ đến 55 ° C 
  • Độ ẩm hoạt động: 0 - 100% RH